எனது அனுபவங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் வலைப்பதிவு இது.Wednesday, July 09, 2008

வனுவாட்டு(Vanuatu) சுற்றுலா - பகுதி3 - பிரயாணம்

வனுவாட்டில் உள்ள ஒரே ஒரு சர்வதேச விமான நிலையம் போட் விலா இருக்கிறது. பயணம் செய்பவர்கள் வனு-அற்று விமான நிலையத்தில் இருந்து நடந்து போய் விமானத்தில் ஏற வேண்டும்.போட் விலாவில் உள்ள வனுவாட்டு சர்வதேச விமான நிலையத்தில் பயணிகள் இறங்கும் போது அவர்களை வரவேற்று 'வரவேற்பு கீதங்கள்' பாடி இசைக்கருவிகளினை மீட்டி வரவேற்பார்கள். விமான நிலையத்தில் இருந்து குளிரூட்டப்பட்ட சொகுசுப் பேருந்தில் ஏற்றி விடுதியிற்கு கூட்டிச்செல்வார்கள். நான் இருந்த விடுதியிற்கு தங்க வரும் பயணிகளுக்கு, அவர்களது இனிமையான குளிர் பானத்தினைக் குடிக்கத்தந்து 'வரவேற்பு கீதங்கள்' பாடி வரவேற்பார்கள். சில சுற்றுலா இடங்களுக்குச் செல்லும் போதும் வரவேற்பு கீதங்கள் பாடுவார்கள். படத்தில் இருப்பது விமான நிலையத்தில் இறங்கும் பயணிகளினை வரவேற்கும் காட்சி.


சுற்றுலாப்பயணிகள் பெரிய தீவான தலைனகர் போட் விலா உள்ள Efate தீவிற்கும், Tanna islandற்கும் தான் விரும்பிப்பயணிப்பார்கள். Tanna தீவில் எரிந்துகொண்டிருக்கும் எரிமலைக்குளம்பினைப் பார்க்களாம்.
இத்தீவிற்கு போட் விலாவில் இருந்து விமானம் ஒவ்வொரு நாளும் புறப்படும். அங்கே சென்று ஒரு நாள் தங்கி இரவில் சிறு விமானத்தில் இருந்து எரியும் எரிமலைக்குளம்பினைப் பார்க்கலாம்.

போட் விலாவிற்கு அருகில் இருக்கும் சிறு தீவுகளுக்கும் சுற்றுலாப்பிரயாணிகள் செல்வார்கள். இச்சிறுதீவுகளுக்கிடையில் அடிக்கடி இலவசப்படகுச் சேவைகள் நடைபெறும். சில தீவுகளில் முழு நிலப்பரப்பில் விடுதிகள் மட்டுமே உள்ளது.
இங்கு அமெரிக்கா, ஐரோப்பியா(பிரித்தானியாவைத் தவிர) நாடுகளினைப்போல இன்னாட்டிலும்[right hand side of the road] வலது பக்கத்தில் வாகனங்கள் ஒடவேண்டும்.


போட்விலாவிற்குள் பேருந்துவில் எங்கும் செல்ல 100 வாற்றும்( 1 அவுஸ்திரெலியா வெள்ளி 80 வாற்று), சிறுவர்களுக்கு 50 வாற்றும், போட்விலாவுக்கு வெளியே செல்ல (உ+ம் Cascade Waterfalls, Hideaway Island )இத்தொகை 2 மடங்காகவும் இருக்கிறது.

No comments: