எனது அனுபவங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் வலைப்பதிவு இது.Wednesday, June 01, 2011

நியூசிலாந்து 37 -கிறைஸ்சேர்ச் Gondola

அந்தாட்டிக்கா நிலையத்தைப் பார்த்து முடிக்க கிட்டத்தட்ட மாலை 4 மணியாகி விட்டது. அன்றைய மாலைப் பொழுதினைப் போக்க கிறைஸ்சேர்ச்சில் உள்ள Gondola க்கு சென்றேன். மலையின் அடியில் இருந்து மலை உச்சிக்கு கம்பிகையிற்றினால்( cable car -gondola) மேலே செல்லவேண்டும். ஏற்கனவே நான் 3ம் நாள் பயணமன்று குயின்ஸ்டவுனில் உள்ள gondolaக்கு சென்றதினைப் பற்றி நியூசிலாந்து 20 ல் விபரித்திருந்தேன்.

மேலே ஏறியதும் அங்கிருந்து எனது புகைப்படக்கருவியினால் எடுக்கப்பட்ட கிறைஸ் சேர்ச் நகரத்தின் புகைப்படங்கள்.
அன்றைய இரவு உணவைக் கிறைஸ்சேர்ச்சில் உள்ள வட இந்திய உணவகத்தில் உண்டபின்பு, விடுதிக்கு சென்றேன். இவ்விடுதியில் தான் நியூசிலாந்துக்கு வந்த போது முதல் நாள் இரவு தங்கியிருந்தேன். மறு நாள் அதிகாலை சிட்னியை நோக்கி விமானத்தில் பறந்தேன்.

இதுவரை காலமும் நியூசிலாந்து நாட்டின் தெற்குத்தீவில் உள்ள முக்கிய இடங்களுக்கு 2005ம் ஆண்டில் பயணித்த சம்பவங்களை இங்கு உங்களுடன் பகிர்ந்திருந்தேன். நியூசிலாந்த்துக்கு 2008ம் ஆண்டிலும் ,2009ம் ஆண்டிலும் பயணம் சென்றேன். 2008ல் வடக்கு தீவிற்கும், தெற்கு தீவிற்கும் பயணித்திருந்தேன். 2009ல் தெற்கு தீவில் மட்டுமே(வெலிங்டனைத் தவிர) பயணித்திருந்தேன். 2008ல் தெற்குத்தீவில் பார்த்தவற்றை அடுத்த பதிவில் இருந்து பார்க்கலாம்.