எனது அனுபவங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் வலைப்பதிவு இது.Tuesday, July 13, 2010

நியூசிலாந்து 10 - Fox Glacier (வொக்ஸ் கிளேசியர்)


விரான்ஸ் ஜோசப்பில் நிற்காமல் தொடர்ந்து வொக்ஸ் கிளேசியரை நோக்கிப் பயணித்தேன்.

பிரான்ஸ் ஜோசப்பில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 15 நிமிடப் பயணத்தில் வொக்ஸ் கிளேசியரை அடைந்தேன்.

Fox Glacierல் நான் உலங்கு வானூர்தியில் பறப்பது பற்றி முன்பே நான் நினைத்திருக்கவில்லை.ஆனால் நியூசிலாந்துப் பயணத்தின் 6 வது நாளில் Mount Cook (குக் மலை)என்ற இடத்தில் தான் உலங்கு வானூர்தியில் பறக்கவே விரும்பி இருந்தேன். வொக்ஸ் கிளேசியரில் வழிகாட்டியின் உதவியுடன் நடக்கவே விரும்பி இருந்தேன். ஆனால் உலங்கு வானூர்திப் பிரயாணம் காலநிலை சீராற்ற காலங்களில், மழைக்காலங்களில் நடைபெறுவதில்லை( முதல் நாள் மழை காரணமாக வானூர்திப் பிரயாணம் நடைபெறவில்லை என்றும் அறிந்தேன்) என்று அறிந்ததினாலும், அன்று நல்ல காலநிலை என்பதினாலும் அன்று பறக்க முன்பதிவு செய்யச் சென்றேன்.

அன்று பயணிப்பவர்கள் அதிகமென்பதினால் மாலை 3 மணிக்கு பறக்கும் உலங்குவானூர்தியில் தான் எனக்கு இடம் கிடைத்தது.அப்பொழுது நேரம் 11 மணி. ஆனால் உதவியாளர்களின் உதவியுடன் கிளேசியரில் நடக்கும் நேரமும், உலங்குவானூர்திப் பயணமும் ஒரே நேரத்துக்குள் வருவதினால் நடப்பதைக் கைவிட்டேன்.(கொகிரிகாவில் நான் தங்கியிருந்த உரிமையாளர் கால் வலிக்க நடக்கவேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தாலும் நான் கிளேசியரில் நடக்க விரும்பி இருந்தேன்) ஆனால் வழிகாட்டி இல்லாது Glacier மலையின் அடி வரை நடந்து செல்ல கிட்டத்தட்ட 1 மணித்தியாலம் எடுக்கும் பயணத்தை உலங்குவானூர்திப் பயணம் முடிய நடந்து செல்ல விரும்பினேன். உலங்குவானுர்திப் பயணம் செல்ல இன்னும் 4 மணித்தியாலம் இருப்பதினால் மதிய உணவின் பின்பு அருகில் உள்ள பூங்காவிற்கு சென்று பார்வையிட்டேன்.


பூங்காவுக்கு சென்று பார்வையிட்டு வர கிட்டத்தட்ட அரை மணித்தியாலத்துக்கு மேல் நேரம் எடுத்தது.

Fox Glacierல் 2,3 உணவகங்களே இருக்கிறது. கடைகள் மிகக்குறைவு. மதிய உணவு உண்ட உணவகத்தின் படத்தினை நீங்கள் காண்கிறீர்கள்

மாலை 3 மணியளவில் உலங்குவானூர்தி வரும் இடத்துக்கு செல்ல, வானூர்தியும் எம்மை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது.

No comments: