எனது அனுபவங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் வலைப்பதிவு இது.Thursday, November 08, 2012

நியூசிலாந்து 60-உலகில் மிகவும் செங்குத்தான பாதை (World's Steepest Street ) -Baldwin Street

'Taiaroa Head' ல் இருந்து கிறைஸ் சேர்ச் செல்ல 6 மணித்தியாலம் பயணிக்கவேண்டும். இவற்றில் ஒரு மணித்தியாலம் ஓட்டகோ தீபகற்பத்தினைக் கடக்கத்தேவை.
ஒரு மணித்தியாலப் பயண முடிவில் மீண்டும் டனீடனை அடைந்தோம். நியூசிலாந்தின் முதலாவது பல்கலைக்கழகமான ஓட்டகோ பல்கலைக்கழகம் டனீடனில் இருக்கிறது. தற்பொழுது சனத்தொகை கூடிய இடமாக நியூசிலாந்தின் வடக்கு தீவில் இருக்கும் ஒக்லாந்து இருக்கின்றது. ஆனால் 1900 ஆண்டுக்கு முன்பாக நியூசிலாந்தின் சனத்தொகை கூடிய இடமாக டனீடன் இருந்திருக்கிறது.
'Baldwin Street' என்ற வீதி டனிடனில் இருக்கிறது. கின்னஸ் சாதனைப் புத்தகத்தில் இடம் பெற்ற இவ்வீதி உலகில் மிகவும் செங்குத்தான பாதை (world's steepest street )என்ற பெயரைப் பெற்றிருக்கிறது. அதாவது 35 பாகை சரிவாக அமைந்திருக்கிறது. இப்பாதை டனீடனில் இருந்து கிறைஸ் சேர்ச் நோக்கிச் செல்லும் போது, டனீடன் நகரின் மத்தியபகுதியில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 3.5 கிலோமீற்றர் தூரத்தில் வடகிழக்கு திசையில் அமைந்திருக்கிறது. 35 பாகை செங்குத்தான இப்பாதை பற்றி கின்னஸ் சாதனைப் புத்தகத்தில் தவறுதலாக ஆரம்பத்தில் 38 பாகை என்று பதிந்திருக்கிறார்கள். அதாவது நிலமட்டத்தில் இருந்து செங்குத்தாக 35 பாகை என்பதினை நூறு வீதத்துக்கு ((35/90)* 100) என்று கணிப்பிட்டு 38 பாகை என்று தவறுதலாகப் பதிந்து விட்டார்கள். தற்பொழுது சரியாக 35 பாகை என்று சரியாகப் பதிந்திருக்கிறார்கள்.
டனீடனில் இருக்கிற உலகில் மிகவும் செங்குத்தான வீதியில் பயணித்து புகைப்படம் எடுத்த மாதிரி, அவுஸ்திரெலியாவில் புளுமவுண்டன் என்ற இடத்தில் இருக்கும் உலகில் மிகவும் செங்குத்தான புகையிரதப்பாதையிலும் பயணித்து புகைப்படம் எடுத்திருக்கிறேன். அவுஸ்திரெலியா பற்றி எழுதும் போது இங்கு பதிவேன்.

1 comment:

Shan Nalliah / GANDHIYIST said...

GREAT..WRITE MORE ABOUT PEOPLE,PLACES...FACTS,EXPERIENCES,FEELINGS,OBSERVATIONS ETC!