எனது அனுபவங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் வலைப்பதிவு இது.Thursday, August 16, 2012

நியூசிலாந்து 55 - நாய்க்கும் சிலை வைத்திருக்கும் Hindon நகரம்

டனீடன் நகரின் வெப்பநிலை 6 பாகையாக இருந்ததினாலும் வேகமாகச் செல்லும் புகையிரதப்பெட்டிக்கு இடையில் இருக்கின்ற பாதையில் நின்று இயற்கைக்காட்சிகளைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்ததினாலும், வெளிக்காற்றினால் உடல் நடுங்கத்தொடங்கியதினால் புகையிரதப்பெட்டியில் இருந்து கொண்டு இயற்கைக்காட்சிகளைப் பார்த்து இரசித்துக் கொண்டிருந்தேன். குளிருக்கு ஏற்ற சூடான பானங்களை அருந்த விரும்பி புகையிரதத்தில் இருக்கும் தேனீர் கடையினை நோக்கிச் சென்றேன். அங்கே தேனீரையும் சூடான உணவுகளையும் வாங்கி உண்டபின்பு மீண்டும் புகையிரதப் பெட்டிக்கு இடையில் இருக்கிற பாதையில் நின்று கொண்டு இயற்கைக்காட்சிகளைப் படம் பிடித்தேன்.
நியூசிலாந்தின் மிகவும் நீளமான இந்தப் புகையிரத சுற்றுலாவில் பார்த்த இயற்கை அழகினை சாதரண புகைப்படக்கருவியினால் எடுக்கும் படங்களினை வைத்துத் தீர்மானிக்க முடியாது. புகைப்படங்களில் காணும் ஆறு நியூசிலாந்தின் 4 வது மிகவும் நீளமான 'Taieri'ஆறாகும். சில நிமிடப்பயணங்களின் பின்பு 'Hindon' என்ற இடத்தினை அடைந்தோம். சுற்றுலாப்பயணிகள் புகைப்படம் எடுப்பதற்காக சில நிமிடங்கள் இங்கு புகையிரதம் நிறுத்தப்பட்டது.
பொதுவாக உலக நாடுகளில் மனிதர்களுக்குத்தான் சிலை வைத்திருப்பார்கள். இங்கு நாய்க்கும் சிலை வைத்திருக்கிறார்கள்.
கிட்டத்தட்ட 5, 10 நிமிடங்களின் பின்பு புகையிரதம் மீண்டும் பயணிக்கத் தொடங்கியது.

No comments: