எனது அனுபவங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் வலைப்பதிவு இது.Monday, October 18, 2010

நியூசிலாந்து 28 -மில்வேட் சவுண்ட் underwater observatory

கப்பல் நீரின் உள் இருப்பதைப் பார்க்கக்கூடிய(underwater observatory ) இடத்தை அடைந்தது. இவ்விடம் Harrison Cove என்ற இடத்தில் இருக்கிறது. இந்த observatoryக்குச் செல்ல நுளைவுச்சீட்டு வைத்திருப்பவர்களை அங்கே இறக்கி விட்டு கப்பல் பயணித்தது. நான் நுளைவுச்சீட்டினை வைத்திருந்ததினால் நீரின் அடியில் இருப்பதைப் பார்க்க சென்றேன். வட்டவடிவில் அமைக்கப்பட்ட அவ்விடத்தின் மேற்பகுதியில் இருந்து அடிப்பகுதிக்கு செல்ல படிக்கட்டுக்கள் இருந்தன. மேற்பகுதியில் இருந்து கீழ்ப்பகுதி 10.4 மீட்டர் நீளமானது. படிக்கட்டின் ஊடாக அடியினை அடைந்ததும் நீருள் இருப்பதினைக் கண்ணாடியினூடாகக் காணக்கூடியதாக இருந்தது. நீர்த்தாவரங்கள், நீர் உயிரனங்களைப் பார்த்தேன்.

2 comments:

துளசி கோபால் said...

படங்கள் நன்றாக உள்ளன.

Aravinthan said...

தொடர்ந்து வாசித்துக் கருத்துக்கள் தருவதற்கு நன்றிகள்.