எனது அனுபவங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் வலைப்பதிவு இது.Monday, November 24, 2008

வனுவாட்டு - பகுதி20 - எரகோர் குடாவில் ஒரு படகுப்பயணம்

நான் தங்கியிருந்த விடுதியான லீ லகுன்(Le Lagon Resort) இன் ஒருபக்கத்தில் உள்ள எரகோர் (Erakor )குடாவின் இருந்து இயந்திரப்படகில் எரகோரின் கரையோரமாக தினமும் காலை 10 மணி முதல் கிட்டத்தட்ட 2 மணித்தியாலம் பயணத்தினை லீ லகுன் விடுதியினர்
நடத்துகிறார்கள். முன்பு நான் குறிப்பிட்டது போல இயந்திரப்படகு என்பதினால் கட்டணம் இப்பயணத்துக்கு அறவிடப்படுகிறது. படகின் அடியில் சில பகுதி கண்ணாடியினால் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதனூடாக இக்குடாவில் உள்ள மீன்கள் உட்பட நீரின் கீழ் உள்ள வளங்களையும் பார்க்கலாம்.
படகில் செல்லும் போது எடுக்கப்பட்ட, நான் தங்கியிருந்த விடுதியான லீ லகுன் இடத்தின் புகைப்படங்கள்.படகில் பயணிக்கும் போது அழகிய பல வீடுகளினைப் பார்த்தேன்.வெள்ளைக்காரர்களும் சீனர்களும் இவ்வீடுகளில் வாழ்கிறார்கள்.


படத்தில் தெரிவது மெரிடியன் விடுதி (Le Meridien Resort)யின் ஒருபகுதி.

படகுப்பயணத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்.

பசுபிக் சமுத்திரத்துடன் குடா நீர் இணைவதனைக் கீழே உள்ள படத்தில் காணலாம்.

No comments: